Green Foam – kestävä Pirkanmaa

Green Foam – hankekokonaisuudessa (Green Foam – kestävä Pirkanmaa ja Green Foam – investointi) kehitetään materiaali- ja prosessiratkaisuja muun muassa pakkaus-, rakennus ja komponenttivalmistusaloille.

Kehitystyötä tehdään pirkanmaalaisen yhteistyön, osaamisen sekä Pirkanmaalla sijaitsevan T&K ympäristön avulla, hyödyntäen kevyitä sekä materiaaleja säästäviä, kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. Yhteistyöllä ja kehitettävillä ratkaisuilla edistetään vihreää kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on tukea ensisijaisesti Pirkanmaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten uusiutumista kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, kehittää elinkaariajattelua sekä vahvistaa sitä tukevaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Hanke vahvistaa yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hanke vahvistaa matalan kynnyksen polymeerituotteiden tutkimus- ja innovaatioympäristöä laajentamalla sen kevyiden vaahtomaisten polymeerituotteiden tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointimahdollisuuksia.

Green Foam – hankkeessa käytetään partikkeli- ja ekstruusiovaahdotusta, joita käyttämällä voidaan vähentää termoplastisten materiaalien kulutusta. Lisäksi vaahdottamalla voidaan parantaa esimerkiksi akustisia ominaisuuksia ja lämmönjohtavuutta ja muokata mekaanisia ominaisuuksia.

ekstruusiovaahdotusta
Ekstruusiovaahdotusta VTT:ssä

 

EU EAKR logo

Pirkanmaa logo

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ajankohtaista

Yhteenveto hankkeen tuloksista ja demoista [PDF]

Hankkeessa tehty kirjallisuusselvitys

Yritysseminaari 29.8.2023

Seminaarin ohjelma ja esitykset


VTT esitteli partikkeli- ja muottivaahdotuksen mahdollisuuksia

PARTIKKELIVAAHDOTUKSEN MAHDOLLISUUDET – demopäivä 16.2.2023.

 

Scroll to Top