Julkaisut

Yhteenveto hankkeen tuloksista ja demoista

Hankkeen loppuseminaarissa 29.8.2023 esiteltiin saavutetut tulokset ja hankkeessa tehdyt demonstraatiot.

Kirjallisuusselvitys potentiaalisista hiilineutraaleista polymeerivaahdotukseen soveltuvista materiaaleista

Kirjoittajat: Leevi Kurki, Enni Luoma, Juuso Toriseva, Johanna Lahti, Tero Malm

Green Foam on Euroopan unionin alueellisesti rahoittama projekti (2022-2023), jossa pyritään kehittämään uusia ympäristöystävällisempiä materiaaleja ja teknologioita polymeerivaahdotuksen saralla. Tavoitteena tällä raportilla on kerätä tietoa ja koostaa yhteenvetoa kaupallisten ja tutkimuksellisten hiilineutraalien (kierrätettyjen, kierrätettävien, biopohjaisten ja/tai biohajoavien) vaahdotukseen soveltuvien sekä vaahdotettujen muovimateriaalien vaihtoehdoista ja niiden saatavuudesta, vaahto-ominaisuuksista, hinnoista, ekologisuudesta ja soveltuvuudesta ekstruusio- ja/tai partikkelivaahdotukseen hyödyntäen muun muassa kirjallisuutta ja edellisissä projekteissa selvitettyä tietoa. Samalla käydään läpi myös tämänhetkinen kansainvälinen teknillinen kehitystaso liittyen hiilineutraalien materiaalien käyttöön vaahtosovelluksissa sekä kerätään tietoa vaahtomaisten materiaalien kierrätyksen mahdollisuuksista ja haasteista.

Raportti PDF-muodossa

 

Projektin juliste

EU EAKR logo

Pirkanmaa logo

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ajankohtaista

VTT esitteli partikkeli- ja muottivaahdotuksen mahdollisuuksia

PARTIKKELIVAAHDOTUKSEN MAHDOLLISUUDET – demopäivä 16.2.2023.

 

Scroll to Top