Ajankohtaista

Hanke järjesti kaikille avoimen yritysseminaarin 29.8.2023

Seminaarin ohjelma

Esitykset seminaarissa [PDF]

VTT esitteli partikkeli- ja muottivaahdotuksen mahdollisuuksia

Pirkanmaan Liiton rahoittamassa Green Foam-hankkeessa kehitetään partikkeli- ja ekstruusiovaahdotusta, joita käyttämällä voidaan vähentää termoplastisten materiaalien kulutusta. Lisäksi vaahdottamalla voidaan parantaa esimerkiksi akustisia ominaisuuksia ja lämmönjohtavuutta sekä muokata mekaanisia ominaisuuksia. Hanke vahvistaa matalan kynnyksen polymeerituotteiden tutkimus- ja innovaatioympäristöä laajentamalla sen kevyiden vaahtomaisten polymeerituotteiden tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointimahdollisuuksia.

Hanke järjesti 16.2 demotilaisuuden, jossa oli mahdollisuus tutustua VTT:n Tampereella sijaitsevaan partikkelivaahdotuksen tutkimusympäristöön. Tilaisuus keräsikin mukavan joukon seuraamaan keveiden vaahtomateriaalien valmistusta partikkeli- ja muottivaahdotuksella.

Greenfoam vaahtomateriaaleja
Esimerkkejä vaahtomateriaaleista.

PARTIKKELIVAAHDOTUKSEN MAHDOLLISUUDET – demopäivä 16.2.2023

Pirkanmaan Liiton rahoittamassa Green Foam-hankkeessa kehitetään materiaali- ja prosessiratkaisuja muun muassa pakkaus-, rakennus ja komponenttivalmistusaloille. Kehitystyötä tehdään pirkanmaalaisen yhteistyön, osaamisen sekä Pirkanmaalla sijaitsevan T&K ympäristön avulla, hyödyntäen kevyitä sekä materiaaleja säästäviä, kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. Yhteistyöllä ja kehitettävillä ratkaisuilla edistetään vihreää kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on tukea ensisijaisesti Pirkanmaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten uusiutumista kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, kehittää elinkaariajattelua sekä vahvistaa sitä tukevaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Hanke vahvistaa yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Green Foam-hankkeessa kehitetään partikkeli- ja ekstruusiovaahdotusta, joita käyttämällä voidaan vähentää termoplastisten materiaalien kulutusta. Lisäksi vaahdottamalla voidaan parantaa esimerkiksi akustisia ominaisuuksia ja lämmönjohtavuutta ja muokata mekaanisia ominaisuuksia. Hanke vahvistaa matalan kynnyksen polymeerituotteiden tutkimus- ja innovaatioympäristöä laajentamalla sen kevyiden vaahtomaisten polymeerituotteiden tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointimahdollisuuksia.

Hanke järjestää to 16.2 demotilaisuuden, jossa on mahdollisuus tutustua VTT:n Tampereella sijaitsevaan partikkelivaahdotuksen tutkimusympäristöön. Tilaisuus järjestetään klo 13-15.

Ilmoittautumiset Johanna Lahdelle (etunimi.sukunimi@vtt.fi) 13.2 mennessä. Tilaisuuteen voidaan ottaa vain rajallinen määrä osallistujia. Laita ilmoittautumisen otsikkoon “GreenFoam demo”.

EU EAKR logo

Pirkanmaa logo

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ajankohtaista

Hankkeessa tehty kirjallisuusselvitys

VTT esitteli partikkeli- ja muottivaahdotuksen mahdollisuuksia

PARTIKKELIVAAHDOTUKSEN MAHDOLLISUUDET – demopäivä 16.2.2023.

 

.
Projektiuutinen VTT:n sivuilla

Scroll to Top