Projekti

Toteutusaika: 1.1.2022 – 31.8.2023

Rahoitusohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankekoodit: A78673 ja A78675

Kokonaisbudjetti (kehittäminen + investointi): 397 953 euroa, josta

  • Kehityshanke 267 953 euroa: josta EAKR 214 363 euroa, VTT Oy 6 090 euroa, yritykset 47 500 euroa
  • Investointihanke 130 000 euroa: josta EAKR 91 000 euroa, VTT Oy 31 500 euroa, yritykset 7 500 euroa

Rahoitusviranomainen: Pirkanmaan liitto

Päätoteuttaja: Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Yritysrahoittajat: Arctic Biomaterials, Safeplast, Metecno, Styroplast, Premix ja Porkka Finland Oy

Yritysrahoittajat logot

 

Työpakettirakenne

  • Työpaketti 1: Projektin hallinnointi ja raportointi
  • Työpaketti 2: Materiaali- ja sovellusvaatimusten määrittely
  • Työpaketti 3: Hiilineutraalit materiaaliratkaisut, materiaalin määrän optimointi ja elinkaari
  • Työpaketti 4: Tutkimus- ja tuotekehitysympäristön kehittäminen
  • Työpaketti 5: Ominaisuuksien tarkastelu ja hyödyntäminen
  • Työpaketti 6: Demonstraatiot ja tulosten vaikuttavuus

EU EAKR logo

Pirkanmaa logo

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ajankohtaista

Hankkeessa tehty kirjallisuusselvitys

VTT esitteli partikkeli- ja muottivaahdotuksen mahdollisuuksia

PARTIKKELIVAAHDOTUKSEN MAHDOLLISUUDET – demopäivä 16.2.2023.

 

Scroll to Top